For virksomheder, erhvervsdrivende organisationer, foreninger og myndigheder i Danmark.

1: Anvendelse
  1. a) Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra shop.nortec.dk (Ejet af Nortec A/S) til virksomheder, erhvervsdrivende organisationer, foreninger og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”kunden”).
  2. b) Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og shop.nortec.dk, og uanset om aftalen er indgået via webshoppen, e-mail, telefon eller på anden vis.
  3. c) Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.
  2: Oplysninger, aftaleindgåelse mv.
   1. a) Aftalen indgås hovedsageligt ved Kundens elektroniske bestilling på www.shop.nortec.dk
    Derudover kan købsaftale indgås enten skriftligt (herunder via E-mail) eller mundtligt (herunder telefonisk).
   2. b) Endelig aftale mellem kunden og Nortec anses først for indgået, når Nortec efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer/ydelser.
   3. c) Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på shop.nortec.dk hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Nortec.
   4. d) Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.
   3: Aftalens indhold

    Nortec forbeholder sig ret til at ændre de til enhver tid gældende forretningsvilkår. Kunden er underlagt de forretningsvilkår der er gældende på bestillingsdatoen. Forretningsvilkårene finder anvendelse på alle aftaler der indgås mellem shop.nortec.dk og kunden som de eneste vilkår og erstatter alle andre vilkår.

    4: Reklamationsret
     1. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen, samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen.
     2. Nortec kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser herom. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til Nortec med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
     3. Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.
     4. Nortecs ansvar for fejl og mangler. Nortec vil altid foretage en vurdering om afhjælpning af en mangel, henholdsvis ved genlevering inden for rimelig tid, eller afsendelse af nye varer.
     5. Nortec er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Nortec eller Nortec's servicepartnere.
     6. Der ydes ikke yderligere garanti fra Nortec's side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med Nortec påhviler således ikke Nortec, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder

     Procedure ved reklamation

     1) Kontakt kundeservice og meld reklamationen - oplys ordrenummer, produkt og fejl.
     Tlf.: (+45) 70 25 62 56
     Mail: kundeservice@nortec.dk

     1. Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid. Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller genlevering er mulig, refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering. 
     2. Ved genlevering eller refundering: Kundeservice vil sende dig en betalt pakkelabel med påført returadresse, som du skal putte på pakken med det defekte produkt og sende retur. Der kan forekomme tilfælde, hvor shop.nortec.dk vil afhente varen
     3. Når varen er modtaget retur og undersøgt, sender vi dig et nyt produkt ved genlevering. Ved refundering tilbagebetales beløbet til din konto inden for 7 dage.
     5: Fortrydelsesret

      Nedenstående fortrydelsesret er gældende for produkter, som ikke er flydende eller betegnet som farligt gods. Denne type varer tages ikke retur. (Dvs. vaskemidler og anden kemi i forbindelse med professionelle vaskerier tages ikke retur).

      • Virksomheder har 7 dages fortrydelsesret efter den dag, hvor den eller en af virksomheden angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får varerne i fysisk besiddelse.

      OBS: Udgifter ved speciel levering og påfyldning vil IKKE blive refunderet, da disse er et resultat af manuelt arbejde. 
      Returneringsomkostninger

      • Køber står for fragtomkostninger ved returnering af et fortrudt køb. Hvis kunden nægter modtagelse, forsømmer at afhente sin pakke på udleveringstedet eller har angivet forkert leveringsadresse, vil kunden blive pålagt at betale for returneringsomkostningerne tillagt et ekstra afhentningsgebyr på 450 kr.
      • Varens stand, emballage og indpakning ved returnering- Varens stand: Varen må være prøvet, men ikke taget i brug i en grad, så den ikke kan sælges igen. Hvis varen ikke kan sælges igen til samme pris, skal køber betale for værdiforringelsen i form af nedsat refundering af købsbeløbet. Ved køb produkter leveret i forseglede beholdere og emballage, kan der ikke ske refundering, hvis forseglingen er brudt. Se afsnittet Værdiforringelse.
      • Original emballage og tilbehør: Varen skal pakkes forsvarligt i al original og ubeskadiget emballage og sendes retur med alt i medfulgt tilbehør og dokumenter - Ved manglende eller beskadiget emballage, tilbehør og papirer skal køber betale for værdiforringelsen i form af nedsat refundering af købsbeløbet. Se afsnittet Værdiforringelse.
      • Indpakning: Når varen er forsvarligt pakket i original emballage, skal den yderligere indpakkes forsvarligt, så selve emballagen eller produktet selv ikke bliver beskadiget under forsendelsen. Vi anbefaler at pakke varen i en papkasse svarende til produktets størrelse, flydende produkter skal ofte pakkes, som en palleforsendelse. Hvis varen ikke er forsvarligt indpakket så varen selv eller dens emballage har taget skade, skal køber betale for værdiforringelsen i form af nedsat refundering af købsbeløbet. Se afsnittet Værdiforringelse.
      • Værdiforringelse- Fastsættelsen af værdiforringelsen afgøres ud fra en samlet helhedsvurdering af shop.nortec.dk produktansvarlige, som har det største kendskab til varernes værdi og salgspotentiale. Der er altså tale om en individuel vurdering ved hver returnering baseret på varens stand og eventuelle mangler

      Fortrydelse af dele af et køb

      • Hos Shop.nortec.dk kan du returnere dele af et køb. Det betyder, at hvis du eksempelvis har købt to vægte, så er det muligt at returnere et enkelt af dem. Du kan dog ikke få eventuelle leveringsomkostninger refunderet ved denne type returnering.
      Returneringsproces

      1) Kontakt kundeservice og meld din returnering (oplys ordrenummer, produkt og årsag)
      - Kundeservice telefon: (+45) 70 256 256
      - Kundeservice mail: kundeservice@nortec.dk

      2) Varen lægges i original emballage og pakkes forsvarligt med en kopi af fakturaen.
      OBS: Se ovenstående afsnit ”Stand, emballage og indpakning ved returnering”. Ved manglende emballage eller tilbehør, brugsmærker på produktet eller forkert forsendelsesindpakning skal køber betale for værdiforringelsen i form af nedsat refundering af købsbeløbet.

      3) Send pakken retur til nedenstående adresse. Kunden bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved Shop.nortec.dk.

      Nortec A/S
      Ellehammersvej 7

      7100 Vejle

      Denmark

       4) Shop.nortec.dk modtager varen til undersøgelse. Herefter returneres totalbeløbet efter 7 dage til den konto, som ordren er betalt med. Ved eventuel værdiforringelse, vil værdien af denne blive fratrukket det returnerede beløb, og du vil få besked på mail herom.

      Har du spørgsmål til din returnering, så kontakt vores kundeservice:
      Mail: kundeservice@nortec.dk
      Telefon: + (+45) 70 256 256

      6: Erstatningsansvar
       1. a) Nortec er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. Shop.nortec.dk fraskriver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
       2. b) Nortec's produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Shop.nortec.dk fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Shop.nortec.dk, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
       7: Produktinformation

        Stk. 1. Shop.nortec.dk bestræber sig på at oplyse så præcist og korrekt om de pågældende produkter som muligt. Der tages dog forbehold for trykfejl.

        Stk. 2. Billederne der findes på Shop.nortec.dk er eksempler og er ikke en del af aftalegrundlaget.

        8: Priser

         Alle priser er angivet ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

         9:  Betaling

         Betalingsmetoder
         • a. Fakturabetaling. Vælger du at betale med faktura, vil du modtage fakturaen via mail så snart ordren er afsendt fra vores hovedlager
         • b. EAN-betaling Betaler du med EAN-nummer, sender vi en elektronisk faktura til det indtastede EAN-nummer.
         • Ved ordre over 500 DKK (ekskl. moms) vil Nortec forbeholde sig retten til at vurdere Kundens kreditværdighed, og på baggrund af denne vurdering forlange fuld eller delvis forudbetaling af beløbet inden ordrens afsendelse.
         Betalingsbetingelser
         • a. Med mindre anden aftale er indgået er Nortec's betalingsfrist 30 dage netto.
         • b. Har kunden valgt at få ordren leveret på kredit, vil Nortec i nogen tilfælde efter aftalens indgåelse kontakte kunden, med henblik på at indsamle yderligere oplysninger for fakturering mm.
         • c. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
         • d. Ved forsinket betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.


         10: Levering

          1. a) Leveringstid
           - Du kan se den estimerede leveringstid for din ordre i varekurven. I nogen tilfælde kan en ordre deles op i flere forsendelser og leveringstiden kan variere pr. pakke (dvs. det er ikke sikkert at alle pakker leveres samtidigt).
           Varer der ikke er på lager leveres hurtigst muligt.
           Det leveringstidspunkt som oplyses af Shop.nortec.dk er omtrentlig og dermed uforpligtende for Shop.nortec.dk, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.

           nortec.dk tager ikke ansvar for økonomiske tab forårsaget af forsinket levering.
          2. b) Fragtomkostninger
           Vores omkostninger til fragt varierer efter mængden af gods, samt værdien af den samlede bestilling. ” se mere under fragtpriser”
          3. c) Distributør og aflevering
           Valget af transportør varierer efter typen og mængden af gods, samt hvilket lager produktet befinder sig på. Du vil blive adviseret om typen af fragt, samt navnet på transporten så snart forsendelsen forlader vores lager.
           nortec.dk tager ikke ansvar for økonomiske tab forårsaget af forsinket levering.
          4. d) Shop.nortec.dk bestræber sig på altid at have en opdateret lagerstatus på alle produkter. Den lagerstatus der angives på hjemmesiden, er vejledende og indgår ikke som en del af aftalegrundlaget. Dette skyldes, at Shop.nortec.dk tilbyder flere former for aftaleindgåelse, hvilket kan have indflydelse på lagerbeholdningen.
          5. e) Levering sker udelukkende til adresser i Danmark, dog ikke til adresser på Grønland og Færøerne uden særlig aftale. Forsendelser til Grønland og Færøerne kræver særligt aftale, og Kunden opfordres til at kontakte Shop.nortec.dk for fragtpriser og estimeret leveringstid. Shop.nortec.dk leverer ikke til oversøiske og udenlandske modtageradresser.
          6. f) Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. Nortec er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
          7. g) I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
          11. Fortrolighed

           Stk. 1. Personoplysningerne opbevares krypteret, Personoplysningerne transmitteres krypteret til og fra virksomheden

           Stk. 2. Logstatistik
           Logstatistik bruges på www.shop.nortec.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm. På www.shop.nortec.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Desuden knyttes oplysningerne i log-statistikken til de kunder og brugere, der besøger websitet, såfremt brugeren tilkendegiver navn, adresser og andre oplysninger i forbindelse med et køb på websitet, eller oprettelsen af en brugerprofil.

           Logstatistik bruges desuden til: Personalisering af markedsføringen mod brugeren at skabe øget brugervenlighed.

           For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

           Personoplysninger registreres hos Nortec og opbevares. Alle oplysninger kan på anmodning slettes 100%.

           Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

           Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger: Ledelsen, Salg og markedsføring, Administration og Bogholderi.

           Registrerede personoplysninger transmitteres krypteret.

           Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

           Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

           Som registreret hos Shop.nortec.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Shop.nortec.dk via e-mail: (kundeservice@nortec.dk).

           12: Ejendomsforbehold
            1. a) Nortec forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
            2. b) Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden shop.nortec.dk skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe shop.nortec.dk sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.
            13: Manualer
             1. a) Når du handler hos Shop.nortec.dk, så accepterer du, at der på nogle produkter medfølger en engelsk manual og ikke en dansk. Hvis du har spørgsmål til brug af vægten, er du altid velkommen til at kontakte os. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på forhånd for at høre, hvilken manual, der medfølger.
             14: Tvister

              Stk. 1. Værneting
              Værneting er det til enhver tid gældende hjemting for Nortec.

              Stk. 2. Lovvalg
              Dansk lovgivning finder anvendelse på aftaler indgået mellem Nortec og Kunden.

              15: Gyldighed

               Disse vilkår træder i kraft d. 19. maj 2022.

                

               Nyhedsbrev

               Modtag de seneste nyheder om vores vaskerier og produkter. Skriv dig op herunder.